preskoči na sadržaj

Osnovna škola "dr. Ante Starčević" Pazarište Klanac

 > Naslovnica
vijesti

Javna nabava Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 12. 12. 2018. 14:00

OBRAZAC 1.:  ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE

 

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE

 

OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

Klanac 3, 53212 Klanac

 

KLASA: 012-01/18-01-22

URBROJ: 2125/30-18-01-01

 

1. Naziv predmeta nabave*:

    Nabava informatičke opreme za opremanje informatičkih učionica 

 

2. Procijenjena vrijednost*:

    - bez PDV-a: 13.500,00 kuna

    - s PDV-om: 18.000,00 kuna

 

3. Osigurana sredstva (s PDV-om):

    - 18.000,00 kuna

 

4. Rok za opremanje:

    15.12.2018-30.12.2018. godine

 

5. Planirano trajanje ugovora*:

    

6. Mjesto isporuke robe*:

    - OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac – Matična škola Klanac

   

 

7. Dinamika isporuke robe:

    -po narudžbi OŠ Klanac

 

8.  Rok, način i uvjeti plaćanja*:

    Po isporuci robe ili na drugi ugovoreni način

 

9. Opis predmeta nabave, tehnička specifikacija:

    Nabava prijenosnih računala. Potrebne specifikacije navedene su u troškovniku koji se nalazi u Prilogu 1.

 

10. Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i količini:

     (ponuditelj dostavlja proizvode iz svog asortimana po nazivu, jedinici mjere, cijeni sa i bez      

      PDV-a.

 

U Klancu,  11.12.2018. godine

                                                                                  RAVNATELJICA ŠKOLE:

                                                                                  Marija Čović, dipl.uč.

 

 

 [više]

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEK "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"

Autor: Ana Kreković, 4. 9. 2018. 09:00

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEK "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"

 

 

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEK"OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"

Molimo roditelje učenika koji ispunjavaju neki od kriterija za uključivanje u Projekt kojim će se u školskoj godini 2018./2019. osigurati školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva, da se jave u Školu te da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da zadovoljavaju jedan od kriterija:

1. Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece)

 (Navedeni kriterij se dokazuje predočenjem rodnih listova djece, potvrde o školovanju i drugi dokumenti koji dokazuju ovaj kriterij)

 

2. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca koja se nalaze na skrbi izvan vlastite 

   obitelji (npr. u udomiteljskoj obitelji) i djeca s poremećajem u ponašanju  

  (Navedeni kriterij se dokazuje rješenjem o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi)

 

3. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

   (Navedeni kriteriji se dokazuje predočenjem smrtnog lista ili odlukom o roditeljskoj skrbi)

 

4. Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o 

    socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.)

  (Navedeni kriteriji se dokazuju rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu)

 

5. Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu

(Navedeni kriteriji se dokazuju rješenjem o priznavanju prava na doplatak za djecu i potvrdom o primitku doplatka za djecu)

 

6. Djeca kojem su jedan ili oba roditelja nezaposleni

(Navedeni kriteriji se dokazuju potvrdom o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugim dokumentom koji dokazuje ovaj kriterij)

 

7. Djeca romske i/ili ostalih nacionalnih manjina

(Navedeni kriterij se dokazuje rodnim listom)

 

8. Djeca s teškoćama u razvoju/težim zdravstvenim teškoćama

(Navedeni kriterij se dokazuju rješenjem o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi ili mišljenje relevantnog tijela, nalaz vještačenja te druga dokumentacija koja dokazuje ovaj kriterij)

 

9. Obitelj u kojoj je jedan ili oba roditelja (članovi obitelji) teže bolesna/osobe s invaliditetom

    (Navedeni kriterij se dokazuje  zdravstvenom dokumentacijom)

 

10. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika Škole ili  Centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim     okolnostima

(Navedeni kriterij se dokazuje mišljenjem ili izjavom školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika i dr. - po ovom kriteriju se može uključiti najviše 5% od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u Projektu po pojedinoj partnerskoj organizaciji.

 

NAPOMENA:

Kako bi učenik bio prihvatljiv za sudjelovanje u projektu, Školi je potrebno javiti ime učenika te dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija. Za Projekt će se moći prijaviti samo oni učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatan obrok po drugoj osnovi te koji ispunjavaju neki od gore navedenih kriterija i posjeduju dokaz o tome.

Rok za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu je do 11. rujna 2018. godine.

Podatke o djeci i potrebnu dokumentaciju molimo dostaviti razrednicima ili pedagoginji.

Ravnateljica Marija Čović, dipl. uč.

 [više]

Obavijest učenicima

Autor: Ana Kreković, 18. 6. 2018. 19:03

OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ PAZARIŠTE KLANAC

KLANAC 3, 53 212 KLANAC

 

 

Klanac, 18.06.2018.g.

 

 

OBAVIJEST UČENICIMA:

 

Dana 02. srpnja 2018. godine, ponedjeljak, biti će podijeljene svjedodžbe u slijedećim terminima:

 

·       U 09.00 sati učenicima 8. razreda

·       U 10.00 sati učenicima ostalih razreda.

 

Ravnateljica OŠ Klanac

 

Marija Čović, dipl.uč.

 [više]

Međunarodni dan obitelji

Autor: Ana Kreković, 16. 5. 2018. 21:17

Međunarodni dan obitelji

Tradicionalno u mjesecu svibnju organiziramo obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u našoj školi. Učenici razredne nastave zajedno s učenicima predmetne nastave iz Eko grupe i ove godine su na prigodan način obilježili taj Dan.

 Odlučili smo se da ove godine odradimo jednu posebnu aktivnost s djecom, da im pokažemo da na drugačiji i odgovorniji način možemo utjecati na zajedništvo i na razvijanje svijesti o očuvanju okoliša i na razvijanje posebnog odnosa prema obitelji i u obitelji. Tako smo u naše vrtove posadili nekoliko različitih ukrasnih biljaka( ginko, suručica, jorgovan, javor, japanska trešnja, kiseli ruj...) koje ćemo u budućnosti paziti i njegovati i biti će nam vodič i pokazatelj da smo zajedničkim snagama postigli određenu razinu osviješćenosti prema prirodi i okolišu u kojem svakodnevno boravimo.

Biljke koje smo posadili od danas će ukrašavati našu školu i naše parkove koje će predstavljati simbol rasta, ljubavi, napretka, zajedništva, prijateljstva i biti čuvarima obitelji u budućem radu naše škole.

 

 

 [više]

„U zagrljaju zdrave prehrane 2“

Autor: Ana Kreković, 4. 5. 2018. 12:38

 Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 2“

 

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 2“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je kroz pružanje nefinancijske pomoći za 293 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića, osiguravanjem besplatne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Ukupna vrijednost projekta je 286.083,74 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Kako bi se projekt što uspješnije proveo, te kako bi zaista korisnici na koje je usmjeren Javni poziv i sudjelovali u projektu, škole su na početku školske godine 2017.-2018. donijele Odluke o kriterijima za određivanje ciljnih skupina, te je u skladu sa kriterijima osigurana besplatna prehrana za 293 učenika u riziku od siromaštva s područja Gospića.

 [više]

Dan planeta Zemlje

Autor: Ana Kreković, 21. 4. 2018. 21:15

Dan planeta Zemlje

Obilježavanje Dan planeta Zemlje u našoj školi tradicionalno se održava svake godine pa smo i ove godine 20.travnja 2018. u petak odradili akciju u suradnji sa Šumarijom Gospić.

Akcijski plan bio je čišćenje okoliša škole i sadnja ukrasnog bilja.

Eko kordinatorice su u suradnji s Hrvatskim šumama-Upravom šuma Podružnica Gospić dogovorile i pripremile potreban alat i  materijal za daljni rad i realizaciju tog dana.

Na satu prirode i biologije učenicima smo od 1.-8. razreda govorili o očuvanju okoliša i njegovo značenje za današnji svijet, koji ima veliki značaj za život svih nas i kako male stvari mogu promijeniti svijet na bolje. Svatko od nas može napraviti malo, a u konačnici znači i puno više.

Možda se čini beznačajno, no ako neke od ovih malih stvari radi veliki broj ljudi, okoliš će biti puno zdraviji za sve nas.

 

                                                                                                          Eko škola

                                                                                                          Eko koordinatorice

SLIKE

 [više]

Natječaj za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 9. 4. 2018. 15:02

 [više]

Dan jabuka

Autor: Ana Kreković, 4. 4. 2018. 21:13

Dan jabuka

Ove školske godine 2017./2018. uključili smo se u projekt „ Mi jedemo odgovorno“ ( We eat Responsibly!).  Projekt je sufinanciran od strane Europske unije i novi je međunarodni projekt koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom.

Projekt podupire odgajatelje i učitelje u uključivanje tema o odgovornoj prehrani te povećava svijest roditelja i društva općenito o globalnom utjecaju naših svakodnevnih odluka.

Za temu odabrali smo Dan jabuka koji predstavlja bitnu poveznicu u zdravoj prehrani. Jabuka je naime prava mala riznica sastojaka koji pozitivno utječe na naš organizam.

Projektni dan smo razradili u nekoliko koraka :

1. korak- analiza prehrambenih navika roditelja, učenika i djelatnika škole kroz ankete koje smo  pripremili za analizu.

2. korak - stvoriti plan rada-eko koordinatorice izradile su kalendar lokalnih OPG-ovaca (eko  

    proizvodi)

3. okupiti tim – Eko odbor

4. korak - eko kodeks- DOMAĆE JE ZDRAVO. KUPUJMO DOMAĆE!

5. korak- obavijestiti medije

6. korak- realizacija projekta- Dan jabuka

Sudjelovali su svi učenici, učitelji, roditelji, predstavnici lokalne zajednice, udruga DND-Društvo Naša djeca  koji su imali svoje radionice.

U uvodnom dijelu  eko koordinatorica Lidija Bregant Jelić imala je prezentaciju o analizi upitnika za prehrambene navike, te prezentacija  rada Eko škole koju je imala učenica osmog razreda  Doris Divković. Također prezentaciju je imala  glavna sestra  s Dječjeg odjela Opće bolnice Gospić Manda Pavičić Naglić koja je govorila o važnosti upotrebe jabuke svakodnevno.

 Bilo je tu raznih natjecateljskih aktivnosti, od guljenje jabuke tupim nožem ( za odrasle) te nošenje jabuke na drvenoj žlici-kuhači ( za odrasle i za djecu)

Također smo imali tajno povjerenstvo koje je bilo zaduženo za kolače. Plan je bio kušati  kolače i odlučiti se koji je kolač bio najukusniji, najzdraviji i najljepši. Nagrada je bila vrećica jabuka.

Ulaznica za sudjelovanje  je NEŠTO SLATKO OD JABUKA- mašti na volju!!!

Poruka projekta  JEDIMO MANJE, ZA BOLJE STANJE!!!

Kakva je atmosfera bila za Dan jabuka najbolje pokazuju fotografije. Bilo je zabavno i edukativno.

SLIKE

 [više]

Županijsko natjecanje iz stolnog tenisa

Autor: Ana Kreković, 12. 2. 2018. 16:44

Čestitamo našim učenicama Ivani Marinić, Andrei Lukić i Marini Pećina na odličnom uspjehu ostvarenom na Županijskom natjecanju iz stolnog tenisa koje je održano 9.2. u dvorani na Ličkom Osiku. Naše cure osvojile su prvo mjesto i time se kvalificirale na regionalno natjecanje. Također čestitke i njihovom mentoru profesoru Ivanu Kolaku na odličnom aganžmanu.

Sretno ekipo!

 [više]

Prosinac u Gospiću Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 4. 12. 2017. 20:57

 [više]

Korak prema jednakosti

Autor: Ana Kreković, 24. 10. 2017. 22:20

Započele aktivnosti projekta „Korak prema jednakosti“

 

U školskoj godini 2017/18 kroz projekt „Korak prema jednakosti“ je zaposleno 11 pomoćnika u nastavi koji će pružati pomoć u radu učenicima s teškoćama, koji zadovoljavaju kriterije Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pomoćnici su sa školama potpisali ugovore o radu. Kako bi pomoćnici mogli učenicima pružati kvalitetnu podršku, za 5 pomoćnika koji do sada nisu prošli osposobljavanje za rad s učenicima s teškoćama, 06. i 07. rujna 2017. godine je organizirana edukacija na kojoj su pomoćnici osposobljeni za rad s učenicima s teškoćama, čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetan rad i poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u ovoj školskoj godini.

Nositelj projekta je Grad Gospić, a partneri na projektu su osnovne škole OŠ dr. Jure Turića, OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac. Projektom „Korak prema jednakosti“ su osigurana sredstva za rad pomoćnika u nastavi za sljedeće četiri godine. Projekt je ukupne vrijednosti 2.899.315,20, te Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 16 učenika s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

 [više]

Osnivački odbor "Mi jedemo odgovorno"

Autor: Ana Kreković, 21. 9. 2017. 18:39

KLANAC , 12.rujna 2017.g. – Danas je naša škola, kao jedina škola u Ličko - senjskoj županiji, započela realizaciju projekta „Mi jedemo odgovorno!“. Osnivanjem Ekoodbora ovog projekta započeli smo lijepu i korisnu priču punu suradnje učenika, djelatnika škole sa širom lokalnom zajednicom.  U Ekoodbor su uključeni: naša ravnateljica - Marija Čović, izaslanica zamjenice gradonačelnika -  Lidija Mlinarić, glavna sestra Dječjeg odjela OB Gospić -  Manda Pavičić Naglić, predsjednik Gradskog vijeća i predsjednik školskog odbora -  Petar Radošević, predsjednica Udruge roditelja djece sa poteškoćama u razvoju -  Željka Šikić, predsjednica Društva „Naša djeca“ Grada Gospića -  Sanja Puškarić Delač, tajnica Društva „Naša djeca“ Grada Gospića i izaslanica Udruge LEA ( Lička Ekološka Akcija) -  Tamara Lujić, kumovi Ekoškole: Liming d.o.o.- Ivica Popović i NSB d.o.o.- Joso Serdar, te najvažniji naši mali članovi: Darijan Lukić, Mario Duić, Lara Matijević i Marija Jelić sa svojim ekokoordinatoricama – Lidijom Bregant Jelić i Jasminkom Rukavinom.

Nakon ovoga, akcija! O tome, nešto više, uskoro!

Slike pogledajte u GALERIJI

 [više]

POZIV RODITELJIMA

Autor: Ana Kreković, 13. 9. 2017. 10:24

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEKT “OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA”

Molimo roditelje učenika koji ispunjavanju neki od kriterija za uključivanje u projekt kojim će se u školskoj godini 2017./18. osigurati školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva, da se jave u školu te da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da zadovoljavaju jedan od kriterija.

Kriteriji za projekt:
1. Obitelj s troje ili više djece
(Navedeni kriterij dokazuje se predočenjem rodnih listova djece)
2. Jedan ili oba roditelja nezaposlena
(Dokazuje se potvrdom Zavoda za zapošljavanje)
3. Korisnici dječjeg doplatka
(Dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

NAPOMENA: Kako bi učenik bio prihvatljiv za sudjelovanje u projektu, školi je potrebno javiti ime učenika te dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija. Za projekt će se moći prijaviti samo oni učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatan obrok po drugoj osnovi te koji ispunjavaju neki od gore navedenih kriterija i posjeduju dokaz o tome. Rok za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu je do petka 15. rujna 2017. godine u tajništvu škole.

Ravnateljica
Marija Čović

 

 [više]

HOD

Autor: Ana Kreković, 8. 9. 2017. 18:33

KLANAC – Početkom nove školske godine uvijek bude najzabavnije, tako i ove. 8. rujna 2017. uoči Hrvatskog olimpijskog dana i mi smo imali svoju malu olimpijadu. Vrijeme je bilo kišovito, pa smo igralište preselili u učionicu. Učenici 1., 2., 3. i 4. razreda sa svojim učiteljicama veselo su proveli sat TZK –a.

Slike pogleajte u GALERIJI

 [više]

Darivanje prvašića

Autor: Ana Kreković, 6. 9. 2017. 18:29

Treću godinu za redom naša Udruga prigodnim poklonima dariva naše male prvašiće u svim školama na području grada; OŠ dr. Jure Turića - Gospić (PŠ Lički Novi, PŠ Smiljan, PŠ Bilaj i PŠ Brušane), OŠ dr. Franje Tuđmana – Lički Osik i OŠ dr. Ante Starčevića – Klanac, Pazarišta (PŠ Aleksinica). I ove godine smo imali pune ruke posla, trebalo je zapakirati dosta paketića, točnije njih 123, mada to nije bilo teško kada znamo da poklanjamo jedan mali znak pažnje našoj djeci koja započinju jedan novi dio svojeg života. Želimo im svima puno uspjeha u ovoj, ali i u svim budućim školskim godinama, želimo im neka ovo đačko doba zaista bude najljepše svakome od njih. Darivali smo i naše drage učenike i prijatelje iz Odjela posebnog programa, koji su se jako obradovaIi što smo im došli u posjet. I ove godine sredstva za ovu aktivnost osigurao je jednim dijelom Grad Gospić kroz projekt „Upoznajmo svoja prava“, dio sredstava osigurao je DND Gospić sakupljenim donacijama građana, a nakladničke kuće Školska knjiga i Alfa donirali su prigodne školske materijale koje su učenicima za početak potrebni. Veliko hvala Ruži i Damiru što su se i ove godine odazvali ovoj našoj, već tradicionalnoj aktivnosti. Zahvaljujemo se i knjižari Damino na doniranim pisankama. Svaki poklon sadrži: bojice, pisanku, olovku, šiljilo, blok za crtanje, bontončić, smib ili abecedu te slatkiše. Poklone su podjelile naša predsjednica Sanja Puškarić Delač, zajedno sa tajnicom Tamarom Lujić te našim dragim članicama i volonterkama Anom Ivanetić i Lidijom Bregant Jelić. 
Već smo rekli da je dječji osmjeh i sreća povod da ovu aktivnost održimo što dulje, iako je školska godina tek počela, mi se već veselimo novom darivanju naših budućih prvašića.

Slike pogledajte u GALERIJI.

 [više]

Mi jedemo odgovorno

Autor: Ana Kreković, 2. 9. 2017. 18:28

U Zagrebu, u Hotelu „I“, 01. rujna 2017. godine održana je edukacija za koordinatore projekta „Mi jedemo odgovorno“ u 2017/2018. školskoj godini. Na edukaciji su sudjelovale i naše učiteljice Lidija Bregant Jelić i Jasminka Rukavina.


Cilj ovog projekta, u kojem sudjeluje 9 zemalja EU, je izgraditi školski program koji rješava ključna pitanja potrošnje hrane. U ovoj trećoj godini provedbe projekta uključeno je 26 Ekoškola iz Hrvatske. Na edukaciji je sudjelovalo preko 50 sudionika, koordinatora Ekoškola iz naših vrtića, te osnovnih i srednjih škola.

Kroz pitanja: Što jedem?, Koliko otpada proizvodim?, Odakle dolazi i kako je proizvedena moja hrana?, Kako moja hrana utječe na ljude i planet? Želja nam je razviti kritičko razmišljanje, znanja, vještine i stavove koji će dovesti do novih obrazaca ponašanja i novih prehrambenih navika kod djece, učenika, odgojitelja, nastavnika te šire lokalne zajednice gdje djeluje Ekoškola koja je uključena u projekt.

 

 [više]

NATJEČAJ - Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 9. 8. 2017. 14:04

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD  GOSPIĆ

OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ PAZARIŠTE KLANAC

KLANAC 3,KLANAC

TEL./FAX: 053/ 686-002,686-600

ŠIFRA ŠKOLE: 09-026-005

MBŠ: 03315606, OIB: 75285292144

Klasa: 602-01/17-01-28

Urbroj: 2125/30-17-01-01

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12, 94/1, 152/14, 7/17) ravnateljica Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta, m/ž

 

  1. Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama – 1 izvršitelja, nepuno određeno radno vrijeme (21-32/40 sati tjedno)

 

Mjesto rada: OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

Uvjeti za popunu radnog mjesta:

-Najmanje završena četverogodišnja srednja škola

Iznos plaće:  sukladno broju sati rada koje pomoćnik provede s učenikom s teškoćama            

Dodatna znanja i vještine:

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

-životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 1 mjeseca)

 

Pisane prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Klanac 3, 53212 Klanac, s naznakom „Natječaj za prijem pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama“ u roku 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natjecati se mogu oba spola.

 

Natječaj je objavljen 09. kolovoza 2017.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Klanac, 09. kolovoza 2017. g.

 [više]

Završen projekt U zagrljaju zdrave prehrane

Autor: Ana Kreković, 25. 7. 2017. 13:13

Završen je projekt  „U zagrljaju zdrave prehrane“ koji je Grad Gospić u srpnju 2016. godine  prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Partneri na projektu su bili Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Ukupna odobrena vrijednost projekta „U zagrljaju zdrave prehrane“  je iznosila  265.101,53 kn, te je projekt u 100% iznosu financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta je pružanjem nefinancijske pomoći za 164 učenika iz socijalno ugroženih obitelji sa područja Gospića kroz osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Prema kriterijima, u školskoj godini 2016/17.od ukupno 164 učenika koja su imala pravo na besplatnu prehranu, u OŠ dr. Jure Turićase preko projekta hranio 101 učenik, u OŠ dr. Franje Tuđmana  Lički Osik 45 učenika i u OŠ dr. Ante Starčević Pazrište-Klanac 18 učenika. 

 

 [više]

DAN ŠKOLE

Autor: Ana Kreković, 29. 5. 2017. 21:37

DAN ŠKOLE

Već tradicionalno, proslavili smo Dan škole ispunjeni srećom i ponosom.

U matičnoj školi obilježavanje našeg posebnog dana započelo je u 18:00 sati uvodnim govorima i pozdravima ravnateljice Marije Čović te gradonačelnika Petra Krmpotića. Priredbu su obilježile brojne recitacije, nastupi FA „Velebit“ i igrokaz ekološke tematike. Okupljeni su posebno uživali gledajući vedra i nasmijana lica naših zaigranih predškolaca koji nestrpljivo čekaju postati dio naše male školske zajednice.

Nakon priredbe, prisutni su se okupili oko stola Učeničke zadruge „Ričina“. Ponuda rukotvorina naših vrijednih učenika bila je mnogobrojna i izuzetno smo ponosni što su ručni radovi izazvali oduševljenje okupljenih.
Također, izloženi likovni radovi dokazali su da naša škola skriva prave male genijalce. 

Veselimo se ponovnom susretu punom smijeha i lijepih želja jer vaš osmijeh naša je najbolja motivacija!

 

FOTO

 [više]

Uređenje škole

Autor: Ana Kreković, 20. 5. 2017. 21:41

Učenici nižih razreda su zajedno sa svojim učiteljicama Ružom Pejnović i Matejom Čubrilo uredili logo škole ispred škole u Pazarištu.

Slike pogledajte u GALERIJI

 [više]

Zelena čistka

Autor: Ana Kreković, 4. 4. 2017. 19:24

Klanac – Ekološke navike stječu se od malena! U našoj školi, to već i vrapci pjevaju! Stariji, iskusniji, učenici odličan su primjer predškolcima. S veseljem su pristupili eko – patrolama koje budno prate na stanje našeg školskog okoliša.

Za školski okoliš brinemo se tijekom cijele godine. Prvo pravo proljetno sunce, izmamilo je učenike naše škole u skupljanju i razvrstavanju otpada sa igrališta. Veselo druženje i timski rad urodili su plodom, igralište je čisto!

L.B.Jelić

Slike pogledajte u GALERIJI.

 [više]

Dan neobičnih imena

Autor: Ana Kreković, 25. 3. 2017. 19:20

Klanac –Bio je to jako neobičan i zanimljiv petak u našoj školi. Na Dan neobičnih imena, 24.3.2017. učenici 2. i 3. r., zajedno sa predškolcima i roditeljima,  imali su izvanučioničku nastavu u HorseCenter Klanac.

Naša domaćica, Katarina Rogić, vlasnica centra, dočekala nas je veselo i gostoljubivo. Bili smo oduševljeni njezinim pristupom konjima, njenom brigom i velikom ljubavlju.

Najprije smo se upoznali sa krdom. Naučili njihova neobična i egzotična imena. Zatim smo ih hranili mrkvama koje smo donesli kao dar za njih. Na redu je bio kviz i s nestrpljenjem smo iščekivali odgovore.

Učenici su samostalno pripremili kviz – pitanja za vlasnicu. Odlično se snašla, iako su neka bila dosta zahtjevna.

 

Naučili smo puno o životu konja - njihovom razvoju, ponašanju, hranjenju, dresuri, liječenju, higijeni, njihovim sudbinama. Timarili smo konje i ždrijebad, ushićenju nije bilo kraja. Katarina nam je prezentirala sedlanje konja, dijelove konjske opreme te opreme jahačice, a najinteresantnija je bila demonstracija vrsta hoda konja. Katarina i njezina Al Hamra su izazvale uzvike našeg oduševljenja.

Kao šećer na kraju, natjecali smo se u skakanju, ali u vrlo neobičnim vrećama – vrećama sa neobičnim imenima konja : Pram, Zaro, Willandra, Rubin, Something's Royal, Joy i Al Hamra.

Moramo, svakako, izvijestiti da je najbrža, u svim disciplinama, bila Al Hamra, odnosno, naša MandicaMilinković.

Vratili smo se kući žviždući i pjevajući, s obećanjem da se sigurno, vidimo opet!

Slike pogledajte u GALERIJI.

 

 

 [više]

CAP 2017.

Autor: Ana Kreković, 20. 3. 2017. 21:31

D.Pazarište – 13.3.2017.g. u područnoj školi Donje Pazarište, održale su se radionice preventivnog programa CAP – Child Assault Prevention ( sprečavanje napada na dijete). Ovaj program uveden je u našu školu suradnjom sa Udrugom roditelja „Korak po korak“ a verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te je isto tako uveden i u naš školski kurikulum.

Radionicama su prisustvovali učenici 2., 3. i 4. razreda. Manja dječica su nešto korisno naučila a veća su ponovila već stečena znanja. CAP – ov program u našoj školi provode učiteljice Ankica Butorac i Lidija Bregant Jelić, a ovim putem se zahvaljujemo i pomagačici – učiteljici Elizabeti Starčević.

Kako nam je bilo…pogledajte na sličicama.

                                                                                                                    L.B.Jelić

 [više]

Dječji tjedan

Autor: Ana Kreković, 10. 10. 2016. 15:48

KLANAC, DONJE PAZARIŠTE – Povodom Dječjeg tjedna, od 3. - 9.listopada 2016. g., u našim školama bilo je vrlo veselo, marljivo i svečano. Obilježili smo ga igrama, radionicama, izložbom te svečanom priredbom za proslavu Dana kruha ,naravno,  uz veliku i nesebičnu podršku roditelja.

Sva događanja pažljivo su promatrala i pratila, tri predškolca – Tomislava, Dario i Darijan. Kako nam je bilo, pogledajte u galeriji fotografija.

 [više]

Program zdrave prehrane

Autor: Ana Kreković, 3. 10. 2016. 16:43

KLANAC, ALEKSINICA, KALINOVAČA, DONJE PAZARIŠTE : U sklopu Dječjeg tjedna koji traje od 3. –  9. listopada 2016. te „ Programa zdrave prehrane “, Crveni križ Gospić, darovao je mališane naših škola zdravim i ukusnim paketićima pahuljica „Kellog's“

Hvala Crvenom križu Gospić na tom lijepom i zdravom daru jer su zobene pahuljice – kraljice doručka.

Slike pogledajte u GALERIJI

 [više]

Početak nove školske godine

Autor: Ana Kreković, 5. 9. 2016. 23:03

KLANAC, DONJE PAZARIŠTE – Zvono je zazvonilo za početak nove školske godine 2016./2017.!

 Prvi nastavni dan započeo je svetom misom te pozdravnim i poticajnim riječima ravnateljice Marije Čović. I ove godine, Društvo „Naša djeca“ grada Gospića, darivalo je prvašiće u Klancu i Donjem Pazarištu. U našim školama u Klancu, Aleksinici, Kalinovači i Donjem Pazarištu odjekivao je radostan dječji smijeh zbog povratka u svoje školske klupe.

Sretno vam na putu odrastanja!

Foto-galerija.

 [više]

Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 2. 9. 2016. 11:37

   

Uspješno je završen  projekt „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“ koji je imao za cilj doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i inkluzije u odgojno-obrazovne procese 23 učenika s teškoćama s područja Gospića kroz omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju zapošljavanjem 23 pomoćnice i pomoćnika u nastavi.

Projektom su se osigurale pomoćnice i pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama. Ukupna vrijednost projekta je 911.490,30 kn, dok je 838.571,07 kn financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba ovog projekta nastavak je kontinuirane podrške učenicima s teškoćama koju Grad Gospić provodi od 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti senzibilizirani su ostali učenici te javnost kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

Provedba projekta započela je 07. rujna 2015. godine objavom Javnog poziva za prijam 23 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač. Partneri na projektu su osnove škole s područja Grada: OŠ dr. Jure Turića. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ. dr. Ante Starčević Pazarište-Klanac. 

 

 [više]

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godines pogledom do 2020. godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 5. 7. 2016. 13:30

 [više]

Nabava školskih udžbenika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 29. 6. 2016. 14:07

 [više]

Dan škole

Autor: Ana Kreković, 30. 5. 2016. 12:52

Klanac –U Osnovnoj školi dr.Ante Starčević  Pazarište Klanac danas je  bilo posebno svečano i veselo.  Povodom Dana škole podignuta je i Zelena zastava kao simbol pripadnosti Međunarodnoj zajednici Eko – škola.

U pozdravnom  govoru, ravnateljica Marija Čović, srdačno je pozdravila  sve prisutne te se osvrnula na postignute uspjehe tijekom ove školske godine. Također je uručila i zahvalnice kumovima           Eko – odbora : Liming d.o.o. i N.S.B.d.o.o. te zaslužnim učenicima na predstavljanju škole na državnom natjecanju.

Na spomen, velikanu naše povijesti, Ocu Domovine, repliku rodne kuće dr. Ante Starčevića koju su izradili učenici, primili su izaslanici Grada Gospića.

Osim učenika, djelatnika, roditelja, među ostalim uzvanicima, nazočili su i predstavnici Grad Gospića, Ličko – senjske županije, mjesnih odbora, Opće bolnice Gospić, Udruga LEA, Pčelice i Društva Naša djeca.

Svečanost je bila prožeta nastupom folklora, ritmike, recitacija i igrokaza. Naravno, odaslane su i važne dječje eko – poruke jer ipak,  na njima budućnost svijeta ostaje.

Slike možete pogledati u galeriji.

 [više]

Obavijest o održavanju manifestacije "GORA"

Autor: Ana Kreković, 20. 5. 2016. 14:14

 [više]

EKO-ŠKOLA

Autor: Ana Kreković, 18. 5. 2016. 08:28

U petak, 13. svibnja 2016. godine, naša je škola po prvi put dobila status Međunarodne Eko-škole. Predstavnicima škole uručeni su certifikat i Zelena zastava.

Svečanosti u Zagrebu su  prisustvovale ravnateljica Marija Čović i koordinatorice Lidija Bregant Jelić i Jasminka Rukavina.

2015. godine u lipnju škola se prijavila za program stjecanja statusa Međunarodne Eko-škole kojoj je nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj Udruga Lijepa Naša. Koordinatorice su zajedno sa ravnateljicom, učiteljima i učenicima svojim trudom i radom ostvarile da taj projekt uspije i da škola dobije status Eko-škole.

Eko škole su program Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš FEE (Foundation for Environment Education) utemeljene 1981. godine pri Vijeću Europe. Cilj Zaklade je promicanje odgoja i obrazovanja na području zaštite okoliša i održivog razvoja.

Zadaća Eko škole je odgojiti današnje naraštaje osjetljivima na pitanja okoliša jer će upravo oni donositi odluke o razvoju društva u ovom stoljeću.

Posebna pozornost pridaje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog iskorištavanja energije i vode, te uređenju školskog okoliša.

Slike možete pogledati u galeriji.

 [više]

Natječaj za prijem na radno mjesto učitelja glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 6. 5. 2016. 14:19

 [više]

Županijsko natjecanje osnovnih škola iz tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 4. 5. 2016. 09:41

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 9. 2. 2016. 12:56

 [više]

Eko - škola

Autor: Ana Kreković, 20. 1. 2016. 19:06

Ove školske godine i naša škola, po prvi put, pristupit će uglednoj zajednici Međunarodnih eko – škola koje u Republici Hrvatskoj djeluju posredstvom Udruge „ Lijepa naša“.

Cilj nam je  odgojem mladih generacija mijenjati stavove prema okolišu. Ovogodišnja tema nam je      „ Otpad – sakupljanje, recikliranje i oporaba“. U svrhu toga, kao početni korak, je i osnivanje Nadzornog odbora eko – škole u kojem osim učenika, roditelja, učitelja,ravnateljice, tehničkog osoblja, sudjeluju i predstavnici Grada Gospića, predstavnici javnih poduzeća te udruge sa našeg gradskog područja ( Društvo Naša djeca, Udruga „LEA“ i Udruga „ Pčelice“).

 [više]

Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe

Autor: Ana Kreković, 12. 12. 2015. 12:51

U četvrtak, 10. prosinca 2015, održana je konferencija u sklopu projekta “Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“. Projekt uključuje 23 učenika s teškoćama u osnovnim školama, za koje su zaposlene 23 pomoćnice i pomoćnika u nastavi koji su prošli obvezan program uvođenja u rad.

Naša škola ove godine je prvi puta ušla u projekt učenika s teškoćama, te je u sklopu toga zaposlila asistenticu u nastavi koja će pomoći učenicima s teškoćama u savladavanju nastavnog gradiva.

 [više]

Zaista je došao!!!

Autor: Ana Kreković, 8. 12. 2015. 19:04

Zima i led okovali su naš kraj. S nestrpljenjem smo iščekivali hoće li i ove godine doći naš omiljeni sveti Nikola. Recitacije, igrokazi, ples i pjesme otopili su sve prilaze k Crkvi svetog Jakova u Donjim Pazarištima pa je starčić sijede brade uspješno došao i spretno se uspeo uz brdo s vrećom prepunom darova za svu dječicu.

L.B.Jelić

Slike možete pogledati ovdje.

 [više]

Malim bolesnim prijateljima došao sveti Nikola

Autor: Ana Kreković, 8. 12. 2015. 18:56

Na Dječjem odjelu Opće bolnice Gospić, danas je bilo posebno veselo i raspjevano. Učenici razredne nastave  Osnovne škole dr. Ante Starčevića Pazarište Klanac, i ove godine upriličili su veselu priredbu povodom svetog Nikole. Naši učenici istaknuli su se posebno lijepim vođenjem prisutnih kroz priču o isčekivanju tog sveca. Pjesma i smijeh zagrijali su sva srca. Prepun hol odjela bio je pretijesan za sve gledatelje a vrhunac je bio sveti Nikola kojeg su glasno dozvala djeca.

Iz pune vreće omiljenog dječjeg sveca redali su se darovi za svu prisutnu djecu. Naša ravnateljica imala je također pune ruke poklona koje su poslali učenici predmetne natave. Nisu izostale ni želje za  ozdravljenjem malih bolesnika , što bržim povratkom svojim kućama i  školskim klupama.

Da bi odjel i ove godine bio lijepo ukrašen, pobrinule su se učiteljice Lidija Bregant Jelić, Ruža Jelić i Elizabeta Starčević koje marljivo rade na ovom projektu „Daj Božiću čar, bolesnom prijatelju udijeli dar“ već osam godina. Ove godine izradile su ukrase od recikliranog materijala odnosno od otpada kojeg su odjenule u novo, zanimljivo ruho i dale mu ulogu uljepšavanja bolničkog interijera.

L.B.Jelić

Slike možete pogledati ovdje.

 [više]

Javni poziv za prijam osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 10. 9. 2015. 08:55

U dokumentu nalazi se Javni poziv za prijam osoba na određeno vrijeme za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač.

 [više]

Obavijest učenicima i roditeljima!

Autor: Ana Kreković, 26. 8. 2015. 10:30

Obavještavamo učenike da nastava počinje 7. rujna 2015. godine u 8.00 sati.
Nakon podjele rasporeda će biti sv. Misa u crkvi Navještenja BDM u Klancu.

Autobus vozi po starom rasporedu kao i prošle školske godine.

 [više]

Razmjena udžbenika za osnovnu školu

Autor: Ana Kreković, 23. 6. 2015. 08:05

Potaknuti primjerom ostalih gradova u Hrvatskoj KIC Gospić u suradnji sa Udrugom Društvo „Naša djeca“ grada Gospića organizira razmjenu školskih rabljenih udžbenika za osnovnu školu.

Razmjena udžbenika održat će se u utorak (23.06.2015.) i srijedu (24.06.2015.) u atriju KIC-a s početkom u 17:00 h, a trajati će do 21:00 h.

Na razmjenu udžbenika pozivamo sve zainteresirane učenike i roditelje koji žele nabaviti, pokloniti i razmijeniti rabljene školske udžbenike.
 

 [više]

Rezultati javog poziva za provedbu izvanučioničke nastave

Autor: Ana Kreković, 8. 5. 2015. 10:15

Rezultati javog poziva za provedbu izvanučioničke nastave

Na temelju članka 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole, objavljujemo turističku agenciju koja je odabrana za provedbu izvanučioničke nastave.

Autotrans d.o.o., Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres

Ravnatelj
Marija Čović

 [više]

Zelena čistka - čist okoliš za bolje i zelenije sutra Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 18. 4. 2015. 11:49

 [više]

Seminar za edukaciju pomagača u Osnovnom CAP programu prevencije zlostavljanja djece Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 24. 2. 2015. 22:27

 [više]

Daj Božiću čar, bolesnom prijatelju udijeli dar!

Autor: Ana Kreković, 8. 12. 2014. 14:44

 [više]

Počelo je, počelo...

Autor: Ivana Kovačević, 25. 9. 2014. 21:17

 

Prvi dan ove školske godine prošao je u svečanom i ugodnom tonu.

Učenici i roditelji MŠ Klanac i PŠ Donje Pazarište, Aleksinica i Kalinovača okupili su se u klanačkoj školi gdje ih je pozdravila novoimenovana ravnateljica Marija Čović.

 
 [više]

Popis udžbenika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 20. 6. 2014. 14:40

 

Poštovani posjetitelji,

 

Od danas na ovoj stranici možete pronaći Popis udžbenika za sve razrede OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

 

Tajnica škole Ana Kreković

 [više]

 Natječaj za pomoćnika u nastavivijesti

Javna nabava Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 12. 12. 2018. 14:00

OBRAZAC 1.:  ZAHTJEV ZA POKRETANJE NABAVE

 

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE

 

OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

Klanac 3, 53212 Klanac

 

KLASA: 012-01/18-01-22

URBROJ: 2125/30-18-01-01

 

1. Naziv predmeta nabave*:

    Nabava informatičke opreme za opremanje informatičkih učionica 

 

2. Procijenjena vrijednost*:

    - bez PDV-a: 13.500,00 kuna

    - s PDV-om: 18.000,00 kuna

 

3. Osigurana sredstva (s PDV-om):

    - 18.000,00 kuna

 

4. Rok za opremanje:

    15.12.2018-30.12.2018. godine

 

5. Planirano trajanje ugovora*:

    

6. Mjesto isporuke robe*:

    - OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac – Matična škola Klanac

   

 

7. Dinamika isporuke robe:

    -po narudžbi OŠ Klanac

 

8.  Rok, način i uvjeti plaćanja*:

    Po isporuci robe ili na drugi ugovoreni način

 

9. Opis predmeta nabave, tehnička specifikacija:

    Nabava prijenosnih računala. Potrebne specifikacije navedene su u troškovniku koji se nalazi u Prilogu 1.

 

10. Troškovnik predmeta nabave s definiranim stavkama po jedinici mjere i količini:

     (ponuditelj dostavlja proizvode iz svog asortimana po nazivu, jedinici mjere, cijeni sa i bez      

      PDV-a.

 

U Klancu,  11.12.2018. godine

                                                                                  RAVNATELJICA ŠKOLE:

                                                                                  Marija Čović, dipl.uč.

 

 

 [više]

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEK "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"

Autor: Ana Kreković, 4. 9. 2018. 09:00

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEK "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"

 

 

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEK"OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"

Molimo roditelje učenika koji ispunjavaju neki od kriterija za uključivanje u Projekt kojim će se u školskoj godini 2018./2019. osigurati školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva, da se jave u Školu te da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da zadovoljavaju jedan od kriterija:

1. Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece)

 (Navedeni kriterij se dokazuje predočenjem rodnih listova djece, potvrde o školovanju i drugi dokumenti koji dokazuju ovaj kriterij)

 

2. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca koja se nalaze na skrbi izvan vlastite 

   obitelji (npr. u udomiteljskoj obitelji) i djeca s poremećajem u ponašanju  

  (Navedeni kriterij se dokazuje rješenjem o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi)

 

3. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

   (Navedeni kriteriji se dokazuje predočenjem smrtnog lista ili odlukom o roditeljskoj skrbi)

 

4. Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o 

    socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.)

  (Navedeni kriteriji se dokazuju rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu)

 

5. Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu

(Navedeni kriteriji se dokazuju rješenjem o priznavanju prava na doplatak za djecu i potvrdom o primitku doplatka za djecu)

 

6. Djeca kojem su jedan ili oba roditelja nezaposleni

(Navedeni kriteriji se dokazuju potvrdom o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugim dokumentom koji dokazuje ovaj kriterij)

 

7. Djeca romske i/ili ostalih nacionalnih manjina

(Navedeni kriterij se dokazuje rodnim listom)

 

8. Djeca s teškoćama u razvoju/težim zdravstvenim teškoćama

(Navedeni kriterij se dokazuju rješenjem o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi ili mišljenje relevantnog tijela, nalaz vještačenja te druga dokumentacija koja dokazuje ovaj kriterij)

 

9. Obitelj u kojoj je jedan ili oba roditelja (članovi obitelji) teže bolesna/osobe s invaliditetom

    (Navedeni kriterij se dokazuje  zdravstvenom dokumentacijom)

 

10. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika Škole ili  Centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim     okolnostima

(Navedeni kriterij se dokazuje mišljenjem ili izjavom školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika i dr. - po ovom kriteriju se može uključiti najviše 5% od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u Projektu po pojedinoj partnerskoj organizaciji.

 

NAPOMENA:

Kako bi učenik bio prihvatljiv za sudjelovanje u projektu, Školi je potrebno javiti ime učenika te dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija. Za Projekt će se moći prijaviti samo oni učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatan obrok po drugoj osnovi te koji ispunjavaju neki od gore navedenih kriterija i posjeduju dokaz o tome.

Rok za iskaz interesa za sudjelovanje u Projektu je do 11. rujna 2018. godine.

Podatke o djeci i potrebnu dokumentaciju molimo dostaviti razrednicima ili pedagoginji.

Ravnateljica Marija Čović, dipl. uč.

 [više]

Obavijest učenicima

Autor: Ana Kreković, 18. 6. 2018. 19:03

OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ PAZARIŠTE KLANAC

KLANAC 3, 53 212 KLANAC

 

 

Klanac, 18.06.2018.g.

 

 

OBAVIJEST UČENICIMA:

 

Dana 02. srpnja 2018. godine, ponedjeljak, biti će podijeljene svjedodžbe u slijedećim terminima:

 

·       U 09.00 sati učenicima 8. razreda

·       U 10.00 sati učenicima ostalih razreda.

 

Ravnateljica OŠ Klanac

 

Marija Čović, dipl.uč.

 [više]

Međunarodni dan obitelji

Autor: Ana Kreković, 16. 5. 2018. 21:17

Međunarodni dan obitelji

Tradicionalno u mjesecu svibnju organiziramo obilježavanje Međunarodnog dana obitelji u našoj školi. Učenici razredne nastave zajedno s učenicima predmetne nastave iz Eko grupe i ove godine su na prigodan način obilježili taj Dan.

 Odlučili smo se da ove godine odradimo jednu posebnu aktivnost s djecom, da im pokažemo da na drugačiji i odgovorniji način možemo utjecati na zajedništvo i na razvijanje svijesti o očuvanju okoliša i na razvijanje posebnog odnosa prema obitelji i u obitelji. Tako smo u naše vrtove posadili nekoliko različitih ukrasnih biljaka( ginko, suručica, jorgovan, javor, japanska trešnja, kiseli ruj...) koje ćemo u budućnosti paziti i njegovati i biti će nam vodič i pokazatelj da smo zajedničkim snagama postigli određenu razinu osviješćenosti prema prirodi i okolišu u kojem svakodnevno boravimo.

Biljke koje smo posadili od danas će ukrašavati našu školu i naše parkove koje će predstavljati simbol rasta, ljubavi, napretka, zajedništva, prijateljstva i biti čuvarima obitelji u budućem radu naše škole.

 

 

 [više]

„U zagrljaju zdrave prehrane 2“

Autor: Ana Kreković, 4. 5. 2018. 12:38

 Projekt „U zagrljaju zdrave prehrane 2“

 

U tijeku je provedba projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 2“ koji je Grad Gospić prijavio na Javni poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (šk. godina 2017 – 2018)“, raspisan od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a koji je usmjeren na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.

Cilj ovog projekta je kroz pružanje nefinancijske pomoći za 293 učenika iz socijalno ugroženih obitelji s područja Gospića, osiguravanjem besplatne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Ukupna vrijednost projekta je 286.083,74 kn, i u 100% iznosu je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Partneri u projektu su Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Kako bi se projekt što uspješnije proveo, te kako bi zaista korisnici na koje je usmjeren Javni poziv i sudjelovali u projektu, škole su na početku školske godine 2017.-2018. donijele Odluke o kriterijima za određivanje ciljnih skupina, te je u skladu sa kriterijima osigurana besplatna prehrana za 293 učenika u riziku od siromaštva s područja Gospića.

 [više]

Dan planeta Zemlje

Autor: Ana Kreković, 21. 4. 2018. 21:15

Dan planeta Zemlje

Obilježavanje Dan planeta Zemlje u našoj školi tradicionalno se održava svake godine pa smo i ove godine 20.travnja 2018. u petak odradili akciju u suradnji sa Šumarijom Gospić.

Akcijski plan bio je čišćenje okoliša škole i sadnja ukrasnog bilja.

Eko kordinatorice su u suradnji s Hrvatskim šumama-Upravom šuma Podružnica Gospić dogovorile i pripremile potreban alat i  materijal za daljni rad i realizaciju tog dana.

Na satu prirode i biologije učenicima smo od 1.-8. razreda govorili o očuvanju okoliša i njegovo značenje za današnji svijet, koji ima veliki značaj za život svih nas i kako male stvari mogu promijeniti svijet na bolje. Svatko od nas može napraviti malo, a u konačnici znači i puno više.

Možda se čini beznačajno, no ako neke od ovih malih stvari radi veliki broj ljudi, okoliš će biti puno zdraviji za sve nas.

 

                                                                                                          Eko škola

                                                                                                          Eko koordinatorice

SLIKE

 [više]

Natječaj za radna mjesta Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 9. 4. 2018. 15:02

 [više]

Dan jabuka

Autor: Ana Kreković, 4. 4. 2018. 21:13

Dan jabuka

Ove školske godine 2017./2018. uključili smo se u projekt „ Mi jedemo odgovorno“ ( We eat Responsibly!).  Projekt je sufinanciran od strane Europske unije i novi je međunarodni projekt koji se bavi zdravom i odgovornom prehranom.

Projekt podupire odgajatelje i učitelje u uključivanje tema o odgovornoj prehrani te povećava svijest roditelja i društva općenito o globalnom utjecaju naših svakodnevnih odluka.

Za temu odabrali smo Dan jabuka koji predstavlja bitnu poveznicu u zdravoj prehrani. Jabuka je naime prava mala riznica sastojaka koji pozitivno utječe na naš organizam.

Projektni dan smo razradili u nekoliko koraka :

1. korak- analiza prehrambenih navika roditelja, učenika i djelatnika škole kroz ankete koje smo  pripremili za analizu.

2. korak - stvoriti plan rada-eko koordinatorice izradile su kalendar lokalnih OPG-ovaca (eko  

    proizvodi)

3. okupiti tim – Eko odbor

4. korak - eko kodeks- DOMAĆE JE ZDRAVO. KUPUJMO DOMAĆE!

5. korak- obavijestiti medije

6. korak- realizacija projekta- Dan jabuka

Sudjelovali su svi učenici, učitelji, roditelji, predstavnici lokalne zajednice, udruga DND-Društvo Naša djeca  koji su imali svoje radionice.

U uvodnom dijelu  eko koordinatorica Lidija Bregant Jelić imala je prezentaciju o analizi upitnika za prehrambene navike, te prezentacija  rada Eko škole koju je imala učenica osmog razreda  Doris Divković. Također prezentaciju je imala  glavna sestra  s Dječjeg odjela Opće bolnice Gospić Manda Pavičić Naglić koja je govorila o važnosti upotrebe jabuke svakodnevno.

 Bilo je tu raznih natjecateljskih aktivnosti, od guljenje jabuke tupim nožem ( za odrasle) te nošenje jabuke na drvenoj žlici-kuhači ( za odrasle i za djecu)

Također smo imali tajno povjerenstvo koje je bilo zaduženo za kolače. Plan je bio kušati  kolače i odlučiti se koji je kolač bio najukusniji, najzdraviji i najljepši. Nagrada je bila vrećica jabuka.

Ulaznica za sudjelovanje  je NEŠTO SLATKO OD JABUKA- mašti na volju!!!

Poruka projekta  JEDIMO MANJE, ZA BOLJE STANJE!!!

Kakva je atmosfera bila za Dan jabuka najbolje pokazuju fotografije. Bilo je zabavno i edukativno.

SLIKE

 [više]

Županijsko natjecanje iz stolnog tenisa

Autor: Ana Kreković, 12. 2. 2018. 16:44

Čestitamo našim učenicama Ivani Marinić, Andrei Lukić i Marini Pećina na odličnom uspjehu ostvarenom na Županijskom natjecanju iz stolnog tenisa koje je održano 9.2. u dvorani na Ličkom Osiku. Naše cure osvojile su prvo mjesto i time se kvalificirale na regionalno natjecanje. Također čestitke i njihovom mentoru profesoru Ivanu Kolaku na odličnom aganžmanu.

Sretno ekipo!

 [više]

Prosinac u Gospiću Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 4. 12. 2017. 20:57

 [više]

Korak prema jednakosti

Autor: Ana Kreković, 24. 10. 2017. 22:20

Započele aktivnosti projekta „Korak prema jednakosti“

 

U školskoj godini 2017/18 kroz projekt „Korak prema jednakosti“ je zaposleno 11 pomoćnika u nastavi koji će pružati pomoć u radu učenicima s teškoćama, koji zadovoljavaju kriterije Ministarstva znanosti i obrazovanja. Pomoćnici su sa školama potpisali ugovore o radu. Kako bi pomoćnici mogli učenicima pružati kvalitetnu podršku, za 5 pomoćnika koji do sada nisu prošli osposobljavanje za rad s učenicima s teškoćama, 06. i 07. rujna 2017. godine je organizirana edukacija na kojoj su pomoćnici osposobljeni za rad s učenicima s teškoćama, čime su stvoreni preduvjeti za kvalitetan rad i poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama u ovoj školskoj godini.

Nositelj projekta je Grad Gospić, a partneri na projektu su osnovne škole OŠ dr. Jure Turića, OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac. Projektom „Korak prema jednakosti“ su osigurana sredstva za rad pomoćnika u nastavi za sljedeće četiri godine. Projekt je ukupne vrijednosti 2.899.315,20, te Europska unija iz Europskog socijalnog Fonda financira 91,99 % ukupnih troškova, odnosno 2.667.000,00 kn, dok je udio sufinanciranja Grada 8,01%, odnosno 232.315,20 kn.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije u odgojno-obrazovne procese za 16 učenika s teškoćama s područja Gospića, osiguravanjem uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

 [više]

Osnivački odbor "Mi jedemo odgovorno"

Autor: Ana Kreković, 21. 9. 2017. 18:39

KLANAC , 12.rujna 2017.g. – Danas je naša škola, kao jedina škola u Ličko - senjskoj županiji, započela realizaciju projekta „Mi jedemo odgovorno!“. Osnivanjem Ekoodbora ovog projekta započeli smo lijepu i korisnu priču punu suradnje učenika, djelatnika škole sa širom lokalnom zajednicom.  U Ekoodbor su uključeni: naša ravnateljica - Marija Čović, izaslanica zamjenice gradonačelnika -  Lidija Mlinarić, glavna sestra Dječjeg odjela OB Gospić -  Manda Pavičić Naglić, predsjednik Gradskog vijeća i predsjednik školskog odbora -  Petar Radošević, predsjednica Udruge roditelja djece sa poteškoćama u razvoju -  Željka Šikić, predsjednica Društva „Naša djeca“ Grada Gospića -  Sanja Puškarić Delač, tajnica Društva „Naša djeca“ Grada Gospića i izaslanica Udruge LEA ( Lička Ekološka Akcija) -  Tamara Lujić, kumovi Ekoškole: Liming d.o.o.- Ivica Popović i NSB d.o.o.- Joso Serdar, te najvažniji naši mali članovi: Darijan Lukić, Mario Duić, Lara Matijević i Marija Jelić sa svojim ekokoordinatoricama – Lidijom Bregant Jelić i Jasminkom Rukavinom.

Nakon ovoga, akcija! O tome, nešto više, uskoro!

Slike pogledajte u GALERIJI

 [više]

POZIV RODITELJIMA

Autor: Ana Kreković, 13. 9. 2017. 10:24

POZIV RODITELJIMA ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROJEKT “OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA”

Molimo roditelje učenika koji ispunjavanju neki od kriterija za uključivanje u projekt kojim će se u školskoj godini 2017./18. osigurati školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva, da se jave u školu te da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da zadovoljavaju jedan od kriterija.

Kriteriji za projekt:
1. Obitelj s troje ili više djece
(Navedeni kriterij dokazuje se predočenjem rodnih listova djece)
2. Jedan ili oba roditelja nezaposlena
(Dokazuje se potvrdom Zavoda za zapošljavanje)
3. Korisnici dječjeg doplatka
(Dokazuje se potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

NAPOMENA: Kako bi učenik bio prihvatljiv za sudjelovanje u projektu, školi je potrebno javiti ime učenika te dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija. Za projekt će se moći prijaviti samo oni učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatan obrok po drugoj osnovi te koji ispunjavaju neki od gore navedenih kriterija i posjeduju dokaz o tome. Rok za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu je do petka 15. rujna 2017. godine u tajništvu škole.

Ravnateljica
Marija Čović

 

 [više]

HOD

Autor: Ana Kreković, 8. 9. 2017. 18:33

KLANAC – Početkom nove školske godine uvijek bude najzabavnije, tako i ove. 8. rujna 2017. uoči Hrvatskog olimpijskog dana i mi smo imali svoju malu olimpijadu. Vrijeme je bilo kišovito, pa smo igralište preselili u učionicu. Učenici 1., 2., 3. i 4. razreda sa svojim učiteljicama veselo su proveli sat TZK –a.

Slike pogleajte u GALERIJI

 [više]

Darivanje prvašića

Autor: Ana Kreković, 6. 9. 2017. 18:29

Treću godinu za redom naša Udruga prigodnim poklonima dariva naše male prvašiće u svim školama na području grada; OŠ dr. Jure Turića - Gospić (PŠ Lički Novi, PŠ Smiljan, PŠ Bilaj i PŠ Brušane), OŠ dr. Franje Tuđmana – Lički Osik i OŠ dr. Ante Starčevića – Klanac, Pazarišta (PŠ Aleksinica). I ove godine smo imali pune ruke posla, trebalo je zapakirati dosta paketića, točnije njih 123, mada to nije bilo teško kada znamo da poklanjamo jedan mali znak pažnje našoj djeci koja započinju jedan novi dio svojeg života. Želimo im svima puno uspjeha u ovoj, ali i u svim budućim školskim godinama, želimo im neka ovo đačko doba zaista bude najljepše svakome od njih. Darivali smo i naše drage učenike i prijatelje iz Odjela posebnog programa, koji su se jako obradovaIi što smo im došli u posjet. I ove godine sredstva za ovu aktivnost osigurao je jednim dijelom Grad Gospić kroz projekt „Upoznajmo svoja prava“, dio sredstava osigurao je DND Gospić sakupljenim donacijama građana, a nakladničke kuće Školska knjiga i Alfa donirali su prigodne školske materijale koje su učenicima za početak potrebni. Veliko hvala Ruži i Damiru što su se i ove godine odazvali ovoj našoj, već tradicionalnoj aktivnosti. Zahvaljujemo se i knjižari Damino na doniranim pisankama. Svaki poklon sadrži: bojice, pisanku, olovku, šiljilo, blok za crtanje, bontončić, smib ili abecedu te slatkiše. Poklone su podjelile naša predsjednica Sanja Puškarić Delač, zajedno sa tajnicom Tamarom Lujić te našim dragim članicama i volonterkama Anom Ivanetić i Lidijom Bregant Jelić. 
Već smo rekli da je dječji osmjeh i sreća povod da ovu aktivnost održimo što dulje, iako je školska godina tek počela, mi se već veselimo novom darivanju naših budućih prvašića.

Slike pogledajte u GALERIJI.

 [više]

Mi jedemo odgovorno

Autor: Ana Kreković, 2. 9. 2017. 18:28

U Zagrebu, u Hotelu „I“, 01. rujna 2017. godine održana je edukacija za koordinatore projekta „Mi jedemo odgovorno“ u 2017/2018. školskoj godini. Na edukaciji su sudjelovale i naše učiteljice Lidija Bregant Jelić i Jasminka Rukavina.


Cilj ovog projekta, u kojem sudjeluje 9 zemalja EU, je izgraditi školski program koji rješava ključna pitanja potrošnje hrane. U ovoj trećoj godini provedbe projekta uključeno je 26 Ekoškola iz Hrvatske. Na edukaciji je sudjelovalo preko 50 sudionika, koordinatora Ekoškola iz naših vrtića, te osnovnih i srednjih škola.

Kroz pitanja: Što jedem?, Koliko otpada proizvodim?, Odakle dolazi i kako je proizvedena moja hrana?, Kako moja hrana utječe na ljude i planet? Želja nam je razviti kritičko razmišljanje, znanja, vještine i stavove koji će dovesti do novih obrazaca ponašanja i novih prehrambenih navika kod djece, učenika, odgojitelja, nastavnika te šire lokalne zajednice gdje djeluje Ekoškola koja je uključena u projekt.

 

 [više]

NATJEČAJ - Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 9. 8. 2017. 14:04

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

GRAD  GOSPIĆ

OSNOVNA ŠKOLA DR. ANTE STARČEVIĆ PAZARIŠTE KLANAC

KLANAC 3,KLANAC

TEL./FAX: 053/ 686-002,686-600

ŠIFRA ŠKOLE: 09-026-005

MBŠ: 03315606, OIB: 75285292144

Klasa: 602-01/17-01-28

Urbroj: 2125/30-17-01-01

___________________________________________________________________________

Na temelju članka 107. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12, 94/1, 152/14, 7/17) ravnateljica Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac donosi odluku o raspisivanju

 

NATJEČAJA

za popunu radnog mjesta, m/ž

 

  1. Pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama – 1 izvršitelja, nepuno određeno radno vrijeme (21-32/40 sati tjedno)

 

Mjesto rada: OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac

Uvjeti za popunu radnog mjesta:

-Najmanje završena četverogodišnja srednja škola

Iznos plaće:  sukladno broju sati rada koje pomoćnik provede s učenikom s teškoćama            

Dodatna znanja i vještine:

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost

Kandidati su uz prijavu dužni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

-životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o državljanstvu i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 1 mjeseca)

 

Pisane prijave  s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, Povjerenstvo za provedbu natječaja, Klanac 3, 53212 Klanac, s naznakom „Natječaj za prijem pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama“ u roku 8 dana od dana objave.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Natjecati se mogu oba spola.

 

Natječaj je objavljen 09. kolovoza 2017.g. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole dr. Ante Starčević Pazarište Klanac, te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

Klanac, 09. kolovoza 2017. g.

 [više]

Završen projekt U zagrljaju zdrave prehrane

Autor: Ana Kreković, 25. 7. 2017. 13:13

Završen je projekt  „U zagrljaju zdrave prehrane“ koji je Grad Gospić u srpnju 2016. godine  prijavio na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih za osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. Partneri na projektu su bili Osnovna škola dr. Jure Turića, Osnovna škola Dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovna škola dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

Ukupna odobrena vrijednost projekta „U zagrljaju zdrave prehrane“  je iznosila  265.101,53 kn, te je projekt u 100% iznosu financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) u okviru Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020.

Cilj projekta je pružanjem nefinancijske pomoći za 164 učenika iz socijalno ugroženih obitelji sa područja Gospića kroz osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane doprinijeti povećanju kvalitete života te smanjenju rizika od siromaštva i socijalne isključenosti djece.

Prema kriterijima, u školskoj godini 2016/17.od ukupno 164 učenika koja su imala pravo na besplatnu prehranu, u OŠ dr. Jure Turićase preko projekta hranio 101 učenik, u OŠ dr. Franje Tuđmana  Lički Osik 45 učenika i u OŠ dr. Ante Starčević Pazrište-Klanac 18 učenika. 

 

 [više]

DAN ŠKOLE

Autor: Ana Kreković, 29. 5. 2017. 21:37

DAN ŠKOLE

Već tradicionalno, proslavili smo Dan škole ispunjeni srećom i ponosom.

U matičnoj školi obilježavanje našeg posebnog dana započelo je u 18:00 sati uvodnim govorima i pozdravima ravnateljice Marije Čović te gradonačelnika Petra Krmpotića. Priredbu su obilježile brojne recitacije, nastupi FA „Velebit“ i igrokaz ekološke tematike. Okupljeni su posebno uživali gledajući vedra i nasmijana lica naših zaigranih predškolaca koji nestrpljivo čekaju postati dio naše male školske zajednice.

Nakon priredbe, prisutni su se okupili oko stola Učeničke zadruge „Ričina“. Ponuda rukotvorina naših vrijednih učenika bila je mnogobrojna i izuzetno smo ponosni što su ručni radovi izazvali oduševljenje okupljenih.
Također, izloženi likovni radovi dokazali su da naša škola skriva prave male genijalce. 

Veselimo se ponovnom susretu punom smijeha i lijepih želja jer vaš osmijeh naša je najbolja motivacija!

 

FOTO

 [više]

Uređenje škole

Autor: Ana Kreković, 20. 5. 2017. 21:41

Učenici nižih razreda su zajedno sa svojim učiteljicama Ružom Pejnović i Matejom Čubrilo uredili logo škole ispred škole u Pazarištu.

Slike pogledajte u GALERIJI

 [više]

Zelena čistka

Autor: Ana Kreković, 4. 4. 2017. 19:24

Klanac – Ekološke navike stječu se od malena! U našoj školi, to već i vrapci pjevaju! Stariji, iskusniji, učenici odličan su primjer predškolcima. S veseljem su pristupili eko – patrolama koje budno prate na stanje našeg školskog okoliša.

Za školski okoliš brinemo se tijekom cijele godine. Prvo pravo proljetno sunce, izmamilo je učenike naše škole u skupljanju i razvrstavanju otpada sa igrališta. Veselo druženje i timski rad urodili su plodom, igralište je čisto!

L.B.Jelić

Slike pogledajte u GALERIJI.

 [više]

Dan neobičnih imena

Autor: Ana Kreković, 25. 3. 2017. 19:20

Klanac –Bio je to jako neobičan i zanimljiv petak u našoj školi. Na Dan neobičnih imena, 24.3.2017. učenici 2. i 3. r., zajedno sa predškolcima i roditeljima,  imali su izvanučioničku nastavu u HorseCenter Klanac.

Naša domaćica, Katarina Rogić, vlasnica centra, dočekala nas je veselo i gostoljubivo. Bili smo oduševljeni njezinim pristupom konjima, njenom brigom i velikom ljubavlju.

Najprije smo se upoznali sa krdom. Naučili njihova neobična i egzotična imena. Zatim smo ih hranili mrkvama koje smo donesli kao dar za njih. Na redu je bio kviz i s nestrpljenjem smo iščekivali odgovore.

Učenici su samostalno pripremili kviz – pitanja za vlasnicu. Odlično se snašla, iako su neka bila dosta zahtjevna.

 

Naučili smo puno o životu konja - njihovom razvoju, ponašanju, hranjenju, dresuri, liječenju, higijeni, njihovim sudbinama. Timarili smo konje i ždrijebad, ushićenju nije bilo kraja. Katarina nam je prezentirala sedlanje konja, dijelove konjske opreme te opreme jahačice, a najinteresantnija je bila demonstracija vrsta hoda konja. Katarina i njezina Al Hamra su izazvale uzvike našeg oduševljenja.

Kao šećer na kraju, natjecali smo se u skakanju, ali u vrlo neobičnim vrećama – vrećama sa neobičnim imenima konja : Pram, Zaro, Willandra, Rubin, Something's Royal, Joy i Al Hamra.

Moramo, svakako, izvijestiti da je najbrža, u svim disciplinama, bila Al Hamra, odnosno, naša MandicaMilinković.

Vratili smo se kući žviždući i pjevajući, s obećanjem da se sigurno, vidimo opet!

Slike pogledajte u GALERIJI.

 

 

 [više]

CAP 2017.

Autor: Ana Kreković, 20. 3. 2017. 21:31

D.Pazarište – 13.3.2017.g. u područnoj školi Donje Pazarište, održale su se radionice preventivnog programa CAP – Child Assault Prevention ( sprečavanje napada na dijete). Ovaj program uveden je u našu školu suradnjom sa Udrugom roditelja „Korak po korak“ a verificiran je od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te je isto tako uveden i u naš školski kurikulum.

Radionicama su prisustvovali učenici 2., 3. i 4. razreda. Manja dječica su nešto korisno naučila a veća su ponovila već stečena znanja. CAP – ov program u našoj školi provode učiteljice Ankica Butorac i Lidija Bregant Jelić, a ovim putem se zahvaljujemo i pomagačici – učiteljici Elizabeti Starčević.

Kako nam je bilo…pogledajte na sličicama.

                                                                                                                    L.B.Jelić

 [više]

Dječji tjedan

Autor: Ana Kreković, 10. 10. 2016. 15:48

KLANAC, DONJE PAZARIŠTE – Povodom Dječjeg tjedna, od 3. - 9.listopada 2016. g., u našim školama bilo je vrlo veselo, marljivo i svečano. Obilježili smo ga igrama, radionicama, izložbom te svečanom priredbom za proslavu Dana kruha ,naravno,  uz veliku i nesebičnu podršku roditelja.

Sva događanja pažljivo su promatrala i pratila, tri predškolca – Tomislava, Dario i Darijan. Kako nam je bilo, pogledajte u galeriji fotografija.

 [više]

Program zdrave prehrane

Autor: Ana Kreković, 3. 10. 2016. 16:43

KLANAC, ALEKSINICA, KALINOVAČA, DONJE PAZARIŠTE : U sklopu Dječjeg tjedna koji traje od 3. –  9. listopada 2016. te „ Programa zdrave prehrane “, Crveni križ Gospić, darovao je mališane naših škola zdravim i ukusnim paketićima pahuljica „Kellog's“

Hvala Crvenom križu Gospić na tom lijepom i zdravom daru jer su zobene pahuljice – kraljice doručka.

Slike pogledajte u GALERIJI

 [više]

Početak nove školske godine

Autor: Ana Kreković, 5. 9. 2016. 23:03

KLANAC, DONJE PAZARIŠTE – Zvono je zazvonilo za početak nove školske godine 2016./2017.!

 Prvi nastavni dan započeo je svetom misom te pozdravnim i poticajnim riječima ravnateljice Marije Čović. I ove godine, Društvo „Naša djeca“ grada Gospića, darivalo je prvašiće u Klancu i Donjem Pazarištu. U našim školama u Klancu, Aleksinici, Kalinovači i Donjem Pazarištu odjekivao je radostan dječji smijeh zbog povratka u svoje školske klupe.

Sretno vam na putu odrastanja!

Foto-galerija.

 [više]

Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 2. 9. 2016. 11:37

   

Uspješno je završen  projekt „Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“ koji je imao za cilj doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i inkluzije u odgojno-obrazovne procese 23 učenika s teškoćama s područja Gospića kroz omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju zapošljavanjem 23 pomoćnice i pomoćnika u nastavi.

Projektom su se osigurale pomoćnice i pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama. Ukupna vrijednost projekta je 911.490,30 kn, dok je 838.571,07 kn financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedba ovog projekta nastavak je kontinuirane podrške učenicima s teškoćama koju Grad Gospić provodi od 2009. godine. Kroz projektne aktivnosti senzibilizirani su ostali učenici te javnost kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama, njihova uspješnija socijalizacija i emocionalno funkcioniranje.

Provedba projekta započela je 07. rujna 2015. godine objavom Javnog poziva za prijam 23 pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač. Partneri na projektu su osnove škole s područja Grada: OŠ dr. Jure Turića. OŠ dr. Franje Tuđmana Lički Osik i OŠ. dr. Ante Starčević Pazarište-Klanac. 

 

 [više]

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godines pogledom do 2020. godine Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 5. 7. 2016. 13:30

 [više]

Nabava školskih udžbenika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 29. 6. 2016. 14:07

 [više]

Dan škole

Autor: Ana Kreković, 30. 5. 2016. 12:52

Klanac –U Osnovnoj školi dr.Ante Starčević  Pazarište Klanac danas je  bilo posebno svečano i veselo.  Povodom Dana škole podignuta je i Zelena zastava kao simbol pripadnosti Međunarodnoj zajednici Eko – škola.

U pozdravnom  govoru, ravnateljica Marija Čović, srdačno je pozdravila  sve prisutne te se osvrnula na postignute uspjehe tijekom ove školske godine. Također je uručila i zahvalnice kumovima           Eko – odbora : Liming d.o.o. i N.S.B.d.o.o. te zaslužnim učenicima na predstavljanju škole na državnom natjecanju.

Na spomen, velikanu naše povijesti, Ocu Domovine, repliku rodne kuće dr. Ante Starčevića koju su izradili učenici, primili su izaslanici Grada Gospića.

Osim učenika, djelatnika, roditelja, među ostalim uzvanicima, nazočili su i predstavnici Grad Gospića, Ličko – senjske županije, mjesnih odbora, Opće bolnice Gospić, Udruga LEA, Pčelice i Društva Naša djeca.

Svečanost je bila prožeta nastupom folklora, ritmike, recitacija i igrokaza. Naravno, odaslane su i važne dječje eko – poruke jer ipak,  na njima budućnost svijeta ostaje.

Slike možete pogledati u galeriji.

 [više]

Obavijest o održavanju manifestacije "GORA"

Autor: Ana Kreković, 20. 5. 2016. 14:14

 [više]

EKO-ŠKOLA

Autor: Ana Kreković, 18. 5. 2016. 08:28

U petak, 13. svibnja 2016. godine, naša je škola po prvi put dobila status Međunarodne Eko-škole. Predstavnicima škole uručeni su certifikat i Zelena zastava.

Svečanosti u Zagrebu su  prisustvovale ravnateljica Marija Čović i koordinatorice Lidija Bregant Jelić i Jasminka Rukavina.

2015. godine u lipnju škola se prijavila za program stjecanja statusa Međunarodne Eko-škole kojoj je nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj Udruga Lijepa Naša. Koordinatorice su zajedno sa ravnateljicom, učiteljima i učenicima svojim trudom i radom ostvarile da taj projekt uspije i da škola dobije status Eko-škole.

Eko škole su program Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš FEE (Foundation for Environment Education) utemeljene 1981. godine pri Vijeću Europe. Cilj Zaklade je promicanje odgoja i obrazovanja na području zaštite okoliša i održivog razvoja.

Zadaća Eko škole je odgojiti današnje naraštaje osjetljivima na pitanja okoliša jer će upravo oni donositi odluke o razvoju društva u ovom stoljeću.

Posebna pozornost pridaje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog iskorištavanja energije i vode, te uređenju školskog okoliša.

Slike možete pogledati u galeriji.

 [više]

Natječaj za prijem na radno mjesto učitelja glazbene kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 6. 5. 2016. 14:19

 [više]

Županijsko natjecanje osnovnih škola iz tehničke kulture Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 4. 5. 2016. 09:41

 [više]

Natječaj za radno mjesto učitelj informatike Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 9. 2. 2016. 12:56

 [više]

Eko - škola

Autor: Ana Kreković, 20. 1. 2016. 19:06

Ove školske godine i naša škola, po prvi put, pristupit će uglednoj zajednici Međunarodnih eko – škola koje u Republici Hrvatskoj djeluju posredstvom Udruge „ Lijepa naša“.

Cilj nam je  odgojem mladih generacija mijenjati stavove prema okolišu. Ovogodišnja tema nam je      „ Otpad – sakupljanje, recikliranje i oporaba“. U svrhu toga, kao početni korak, je i osnivanje Nadzornog odbora eko – škole u kojem osim učenika, roditelja, učitelja,ravnateljice, tehničkog osoblja, sudjeluju i predstavnici Grada Gospića, predstavnici javnih poduzeća te udruge sa našeg gradskog područja ( Društvo Naša djeca, Udruga „LEA“ i Udruga „ Pčelice“).

 [više]

Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe

Autor: Ana Kreković, 12. 12. 2015. 12:51

U četvrtak, 10. prosinca 2015, održana je konferencija u sklopu projekta “Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom – prevladajmo teškoĆe“. Projekt uključuje 23 učenika s teškoćama u osnovnim školama, za koje su zaposlene 23 pomoćnice i pomoćnika u nastavi koji su prošli obvezan program uvođenja u rad.

Naša škola ove godine je prvi puta ušla u projekt učenika s teškoćama, te je u sklopu toga zaposlila asistenticu u nastavi koja će pomoći učenicima s teškoćama u savladavanju nastavnog gradiva.

 [više]

Zaista je došao!!!

Autor: Ana Kreković, 8. 12. 2015. 19:04

Zima i led okovali su naš kraj. S nestrpljenjem smo iščekivali hoće li i ove godine doći naš omiljeni sveti Nikola. Recitacije, igrokazi, ples i pjesme otopili su sve prilaze k Crkvi svetog Jakova u Donjim Pazarištima pa je starčić sijede brade uspješno došao i spretno se uspeo uz brdo s vrećom prepunom darova za svu dječicu.

L.B.Jelić

Slike možete pogledati ovdje.

 [više]

Malim bolesnim prijateljima došao sveti Nikola

Autor: Ana Kreković, 8. 12. 2015. 18:56

Na Dječjem odjelu Opće bolnice Gospić, danas je bilo posebno veselo i raspjevano. Učenici razredne nastave  Osnovne škole dr. Ante Starčevića Pazarište Klanac, i ove godine upriličili su veselu priredbu povodom svetog Nikole. Naši učenici istaknuli su se posebno lijepim vođenjem prisutnih kroz priču o isčekivanju tog sveca. Pjesma i smijeh zagrijali su sva srca. Prepun hol odjela bio je pretijesan za sve gledatelje a vrhunac je bio sveti Nikola kojeg su glasno dozvala djeca.

Iz pune vreće omiljenog dječjeg sveca redali su se darovi za svu prisutnu djecu. Naša ravnateljica imala je također pune ruke poklona koje su poslali učenici predmetne natave. Nisu izostale ni želje za  ozdravljenjem malih bolesnika , što bržim povratkom svojim kućama i  školskim klupama.

Da bi odjel i ove godine bio lijepo ukrašen, pobrinule su se učiteljice Lidija Bregant Jelić, Ruža Jelić i Elizabeta Starčević koje marljivo rade na ovom projektu „Daj Božiću čar, bolesnom prijatelju udijeli dar“ već osam godina. Ove godine izradile su ukrase od recikliranog materijala odnosno od otpada kojeg su odjenule u novo, zanimljivo ruho i dale mu ulogu uljepšavanja bolničkog interijera.

L.B.Jelić

Slike možete pogledati ovdje.

 [više]

Javni poziv za prijam osoba za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 10. 9. 2015. 08:55

U dokumentu nalazi se Javni poziv za prijam osoba na određeno vrijeme za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama kojima je Grad Gospić osnivač.

 [više]

Obavijest učenicima i roditeljima!

Autor: Ana Kreković, 26. 8. 2015. 10:30

Obavještavamo učenike da nastava počinje 7. rujna 2015. godine u 8.00 sati.
Nakon podjele rasporeda će biti sv. Misa u crkvi Navještenja BDM u Klancu.

Autobus vozi po starom rasporedu kao i prošle školske godine.

 [više]

Razmjena udžbenika za osnovnu školu

Autor: Ana Kreković, 23. 6. 2015. 08:05

Potaknuti primjerom ostalih gradova u Hrvatskoj KIC Gospić u suradnji sa Udrugom Društvo „Naša djeca“ grada Gospića organizira razmjenu školskih rabljenih udžbenika za osnovnu školu.

Razmjena udžbenika održat će se u utorak (23.06.2015.) i srijedu (24.06.2015.) u atriju KIC-a s početkom u 17:00 h, a trajati će do 21:00 h.

Na razmjenu udžbenika pozivamo sve zainteresirane učenike i roditelje koji žele nabaviti, pokloniti i razmijeniti rabljene školske udžbenike.
 

 [više]

Rezultati javog poziva za provedbu izvanučioničke nastave

Autor: Ana Kreković, 8. 5. 2015. 10:15

Rezultati javog poziva za provedbu izvanučioničke nastave

Na temelju članka 15. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno - obrazovnih aktivnosti izvan škole, objavljujemo turističku agenciju koja je odabrana za provedbu izvanučioničke nastave.

Autotrans d.o.o., Šetalište 20. travnja 18, 51557 Cres

Ravnatelj
Marija Čović

 [više]

Zelena čistka - čist okoliš za bolje i zelenije sutra Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 18. 4. 2015. 11:49

 [više]

Seminar za edukaciju pomagača u Osnovnom CAP programu prevencije zlostavljanja djece Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 24. 2. 2015. 22:27

 [više]

Daj Božiću čar, bolesnom prijatelju udijeli dar!

Autor: Ana Kreković, 8. 12. 2014. 14:44

 [više]

Počelo je, počelo...

Autor: Ivana Kovačević, 25. 9. 2014. 21:17

 

Prvi dan ove školske godine prošao je u svečanom i ugodnom tonu.

Učenici i roditelji MŠ Klanac i PŠ Donje Pazarište, Aleksinica i Kalinovača okupili su se u klanačkoj školi gdje ih je pozdravila novoimenovana ravnateljica Marija Čović.

 
 [više]

Popis udžbenika Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ana Kreković, 20. 6. 2014. 14:40

 

Poštovani posjetitelji,

 

Od danas na ovoj stranici možete pronaći Popis udžbenika za sve razrede OŠ dr. Ante Starčević Pazarište Klanac.

 

Tajnica škole Ana Kreković

 [više]

 Tražilica
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Anketa
Koliko dobro se snalazite u pretraživanju Interneta?

Korisni linkovi


Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola "dr. Ante Starčević" Pazarište Klanac / Klanac 3, HR-53212 Klanac / os-astarcevic-klanac.skole.hr / ured@os-astarcevic-klanac.skole.hr
preskoči na navigaciju